Публикации от предходни Паисиеви четения може да видите на адреса: