Заявка за участие в кръгла маса
„Българският език в балкански и славянски контекст (Предвъзраждане и Възраждане)" Краен срок: 30.ІХ.2015
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.

За нощуване организаторите предлагат Новотел Пловдив: 40 лв. на вечер без закуска

Моля, отбележете датите, за които да ви бъде направена резервация.

Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.